JAPAN PRO RIDER

 • USHIKOSHI MINETOU
 • NAOHISA OGAWA
 • YUKIO OGAWA
 • KANAME SAITO
 • TATSUYA FUKUSHIMA
 • NORIKAZU HAYASHI
 • KAIRI SEKIGUCHI
 •  ASUKA SAGA 
 • NANAHO TSUZUKI

 

JAPAN TEAM RIDER

・KOHEI OSHIMA

・KOTA WATANABE

・GUY TOKUDA

https://carverskateboards.com/team/guy-tokuda/

・KOKI TANAKA

 

 

US PRO RIDER

 • COURTNEY CONLOGUE
 • YAGO DORA
 • TAYLOR KNOX
 • TYLER HATZIKIAN

US TEAM RIDER

 • KENTA NISHIYA
 • JAKE DAVIS
 • GUY TOKUDA